ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ1
 • 7 มิถุนายน 2567
 • King 10 29 Jul
 • kicffo
 • งดรับของขวัญ
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์
 • รางวัลความสำเร็จ
 • 132
 • ประกาศเกียรติคุณ
 • Plans And Policies Cpd 2567 Banner 98bc925454c969eb5e16030924a12c50 Min 8497670779d4808d97eb12955847f927
 • แสดงความยินดี กรมฯ1
 • แสดงความยินดี กรมฯ2
 • แสดงความยินดี กรมฯ4
 • แสดงความยินดี กรมฯ3
 • Banner App Moac
 • banner pirun
 • Younifrom

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ข้าวอัตลักษณ์ลำปาง ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวสายน้ำแร่หนึ่งเดียวในประเทศไทย
  • ข้าวสารอินทรีย์คัดพิเศษ ข้าวคุณภาพดี ราคายุติธรรม ต้องข้าวลำปาง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด
  • ขมิ้นชัน สมุนไพรพื้นบ้าน สืบทอดภูมิปัญญา จากคุณค่าสมุนไพรไทย ต้องสมุนไพรแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด
  • ข้าวธัญพืช Organic Rice ต้องข้าวที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
  • กระบวนการปลูก การดูแลรักษา และกระบวนการแปรรูปข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนในโรงสี
  • ส้มเกลี้ยง ส้มพื้นเมืองของจังหวัดลำปาง
  • ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้าน สืบทอดภูมิปัญญา จากคุณค่าสมุนไพรไทย ต้องสมุนไพรแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด
  • ผลิตภัณฑ์กาแฟ หอมกรุ่นกาแฟดอย วิถีชุมชนคนอยู่กับป่า สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด
  • ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน ปลูกด้วยน้ำแร่ที่ไหลผ่านจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ใส่ใจทุกขั้นตอนให้ข้าวทุกเม็ดสะอาด อร่อย ปลอดภัย ไร้มอด จากสหกรณ์เกษตรห้างฉัตร จำกัด
  • ข้าวอัตลักษณ์ลำปาง ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวสายน้ำแร่หนึ่งเดียวในประเทศไทย

  • ข้าวสารอินทรีย์คัดพิเศษ ข้าวคุณภาพดี ราคายุติธรรม ต้องข้าวลำปาง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด

  • ขมิ้นชัน สมุนไพรพื้นบ้าน สืบทอดภูมิปัญญา จากคุณค่าสมุนไพรไทย ต้องสมุนไพรแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด

  • ข้าวธัญพืช Organic Rice ต้องข้าวที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

  • กระบวนการปลูก การดูแลรักษา และกระบวนการแปรรูปข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนในโรงสี

  • ส้มเกลี้ยง ส้มพื้นเมืองของจังหวัดลำปาง

  • ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้าน สืบทอดภูมิปัญญา จากคุณค่าสมุนไพรไทย ต้องสมุนไพรแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด

  • ผลิตภัณฑ์กาแฟ หอมกรุ่นกาแฟดอย วิถีชุมชนคนอยู่กับป่า สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด

  • ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน ปลูกด้วยน้ำแร่ที่ไหลผ่านจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ใส่ใจทุกขั้นตอนให้ข้าวทุกเม็ดสะอาด อร่อย ปลอดภัย ไร้มอด จากสหกรณ์เกษตรห้างฉัตร จำกัด

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรฯ
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจการบัญชีสหกรณ์
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนัักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
  สำนักงานงบประมาณ
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

  เมนูอื่นๆ

  1566
  info
  1444
  1545
  8888
  9999
  1000
  1111
  12121
  2211111
  12233
  1222
  1555
  1666
  Rabb Banthuk Kar Naeana Kl Shkrn
  1777
  111111
  13333
  Tnbaeb  Copy 4
  3333
  2222
  5555
  22000000
  9999999

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  คู่มือประชาชน
  1
  en
  5015
  youtube

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
  Copyright©2023 Lampang provincial Cooperative Office
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ freepik.com, pixabay.com, flaticon.com

     

  BACK TO TOP